ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  สถานศึกษานำร่องด้านการจัดการอาชีวศึกษาทางไกล    ปรัชญาของสถานศึกษา “พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม” อัตลักษณ์ "มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม" เอกลักษณ์  "สร้างงานสู่ชุมชน"

ta 04 ก.พ. 2560 09:35 IP Address:223.xx.xxโหลดแนวข้อสอบ เสมียน กรมสรรพาวุธทหารบกโหลดแนวข้อสอบ เสมียน กรมสรรพาวุธทหารบก
โหลดได้ที่ : http://new1257.blogspot.com/2017/02/blog-post_2.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาเเน่น ฝากด้วยนะครับ

1.กรมสรรพาวุธทหารบกก่อตั้งเมื่อวันที่
ตอบ 20 สิงหาคม 2445

2. เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกคนแรก คือ
ตอบ พ.อ.พระยาสโมสรสรรพากร

3.วิสัยทัศน์กรมสรรพาวุธทหารบก
ตอบ มีความพร้อมทั้งในด้านกำลังพล เครื่องมือ เครื่องจักร และการบริหารจัดการ
ที่จะดำรงไว้ซึ่งอำนาจการยิงและความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของหน่วยทหาร ในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


โหลดแนวข้อสอบ เสมียน กรมสรรพาวุธทหารบก