ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  สถานศึกษานำร่องด้านการจัดการอาชีวศึกษาทางไกล    ปรัชญาของสถานศึกษา “พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม” อัตลักษณ์ "มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม" เอกลักษณ์  "สร้างงานสู่ชุมชน"

คุณน้ำ 18 ม.ค. 2557 15:12 IP Address:171.xx.xxเปิดรับสมัครงานแก่บุคคลากรในจังหวัดลพบุรีรับสมัครบุคลากรทำงานพาร์ทไทม์ให้กับบริษัท แม่จากสวิสฯกำลังขยายตัวสู่ภาคกลางตอนล่าง
และตอนบน เนื่องจากบริษัทสาขาทางกรุงเทพฯ ได้ขยายสาขา ลงสู่ภาคใต้ และ กำลังจะขยายสาขาต่อไป
ทางภาคกลางตอนล่างและตอนบน ช่วงนี้กำลังฟอร์มทีมงานให้ จังหวัดทางภาคใต้ หลายจังหวัด รวมทั้งจะ
เริ่มฟอร์มทีมงานให้ทางภาคกลางทั้งตอนล่างและตอนบนด้วย จึงเปิดรับสมัคร บุคลากรเพิ่มใน จังหวัด ทางภาคใต้
ทั้งหมด และ ทางภาคกลางทั้งหมด เช่น อยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม พิษณุโลก ฯลฯ เพื่อทำงานพาร์ทไทม์
(ซึ่งจะไม่กระทบงานประจำ) หรือ บางคนอาจสนใจทำเป็นฟูลไทม์ ก็ได้ เป็นงานที่อิสระทั้งเวลา และ สถานที่
ใช้เวลาเพียงวันละ 2-3 ชม. ไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ทำที่ไหน เมื่อไรก็ได้ เพราะจะทำจากเครื่องคอม
พิวเตอร์ทั้งสิ้น
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คือ
1) ฝ่ายขาย ไม่จำกัดจำนวน
2)ฝ่ายโปรโมทสินค้า และ ข้อมูลของบริษัทหลายอัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) ชาย หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
(2)อาศัยอยู่ในจังหวัด ทางภาคใต้ และ ภาคตะวันตก
(3)มีความสามารถพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์บ้างพอสมควร แต่หากสามารถเข้าอินเทอร์เน็ต
รับ-ส่ง เมลล์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(4)มีความรับผิดชอบต่องานและมีวินัยต่อตนเองในการทำงาน
(5)มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายได้ขึ้นอยู่กับ ความขยันในการทำงาน และรับผิดชอบต่องาน ทางบริษัทจะโอนเข้าบัญชีของท่าน
ในทุก2สัปดาห์ หรือ ทุกๆเดือน แรกๆ จะอยู่ที่ประมาณ 600 โ€“ 20,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วย
(1) สำเนาบัตรประชาชน
(2) สำเนาด้านหน้าของสมุดบัญชีของท่าน ยกเว้น ธกส และ ออมสิน
สนใจรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณน้ำ (089-4441232) หรือ
คุณจัก (083-1900203)


 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


เปิดรับสมัครงานแก่บุคคลากรในจังหวัดลพบุรี